Naša dugogodišnja podrška

2010. godina

HAS komerc d.o.o Zenica ● Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo ● Ekskluziv d.o.o Sarajevo ● Debra International ● Advokat Alić Emira ● Zukić Meliha


2012. godina

Bosnalijek Sarajevo ● Konto prom Bijeljina ● Respekt Sarajevo ● Pliva predstavništvo Sarajevo ● Zukić Meliha ● Advokat Alić Emira ● Smajkić Edina ● Čemernica Anela ● Idrizović Binasa ● Alijagić Dinka ● Ismailović Sead


2014. godina

FZZZ ● Opština Centar Sarajevo ● Federalno ministarstvo finansija ● Ministarstvo zdravstva FBIH ● Advokat Alić Emira ● Konica Minolta Sarajevo ● Izvozno kreditna agencija BiH ● Osnovna škola Meša Selimović ● Loversan Cazin ● Stanić Kreševo ● Salon namještaja Fantasy ● JP BiH Pošta Sarajevo ● Eko San Sarajevo ● Advokat Šeta Jusuf ● Ital group Vogošća


2016. godina

OPĆINA CENTAR SARAJEVO ● URED ZA DRUŠTVENU BRIGU RIJASETA ● ISLAMSKE ZAJEDNICE BIH ● KONICA MINOLTA BiH ● DEBRA INTERNATIONAL ● PRIVATNA APOTEKA MEDISAN ● DŽUBUR AJLA ● RASTODER ADMIRA ● ALIĆ EMIRA ● FARMAVITA ● HIGRACON D.O.O. ● UDRUŽENJE „NAŠA REALNOST“ ● ĐULIMAN RAZA ● CARITAS VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE


2018. godina

ADVOKAT ALIĆ EMIRA ● AMEL ALIĆ ● MINISTARSTVO FINANSIJA/MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENA LICA BIH- KANTON SARAJEVO ● RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE BIH-URED ZA DRUŠTVENU BRIGU ● OPĆINA CENTAR ● RAIFFEISEN BANK ● MEDICAMENTS SOLIDARIS ● BH POŠTA ● KONICA MINOLTA ● KEMAL OBAD ● TAREQ HOSPITALITY D.O.O. ● ZERICK D.O.O.


2020. godina

DOBRI LJUDI ● AMAR OMERAGIĆ ● JP BH POŠTA ● CVITANOVIĆ STELLA ● ENISA ZULOVIĆ ● EMINA SOFTIĆ ● ADVOKAT EMIRA ALIĆ ● KOVAČEVIĆ ZEMIRA ● DŽEMAT- AUSTRIJA ●  EDINA ROŠIĆ ●  ELVIR ŠPIODIĆ ● NERMINA BRANINOVIĆ ● EDIN HRNJICA – projekt učenika Druge gimnazije ●  OŠ „SAFVET-BEG BAŠAGIĆ“ – Visoko ●  DEBRA INTERNATIONAL


2011. godina

Opština Centar Sarajevo ● Opština Stari Grad ● Bosnalijek Sarajevo ● Nobel d.o.o Mostar ● DIAD d.o.o Sarajevo ● Konica Minolta Sarajevo ● Građani za dan rijetkih bolesti- ulična akcija ● Stomatološka ambulanta Dukić ● Advokat Čingić Tarik ● Advokat Alić Emira ● Smajkić Edina ● Blesić Ljilja ● Simić Dragana ● Hasičeviće Jasminka ● Salihagić Senija


2013. godina

Federalno ministarstvo finansija ● Ministarstvo zdravstva FBIH ● Konto prom Bijeljina ● Orto Physical Tuzla ● Lorenčić Mostar ● Rexon Kiseljak ● Eurovip Čitluk ● Lamers ● Aida komerc Sarajevo ● Debra international ● Zukić Meliha ● Grebović Anela


2015. godina

FZZZ ● Opština Centar Sarajevo ● Raiffeisen Banka ● Debra International


2017. godina

KONICA MINOLTA ● ADVOKAT ALIĆ EMIRA ● EDINA SMAJKIĆ ● JASMINA GERIN ● KADRIĆ ŠEMSA ● ISLAMSKA ZAJEDNICA BIH ● GRUPA ZAPOSLENIKA USTAVNOG SUDA ● ADVOKAT ŠETA JUSUF ● ALIĆ AMEL ● RAIFFEISEN BANK D.D. ● MINISTARSTVO ZDRAVSTVA FBIH ● AMRA PINTUL ● ITALGROUP D.D.

[tline]

2019. godina

HALIMA IZMIRLIĆ ● BH TELECOM ● SAFET SULEJMANOVIĆ ● FATIMA HALILOVIĆ ● PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA ● ADVOKAT EMIRA ALIĆ ● IKBALA ĆATIĆ ● EDINA ROŠIĆ ● NIJAZ I AZRA MULAHMETOVIĆ ● ANONIMNI DONATOR ● NERMINA BALJEVIĆ ● ISLAMSKA ZAJEDNICA U BIH


2021. godina

HALIMA IZMIRLIĆ ● IFC PEP SE – uposlenici Svjetske banke u Sarajevu ● EDINA ROŠIĆ ● SANELA KARČIĆ – DANSKA ● ADVOKAT ALIĆ EMIRA ● BRČANINOVIĆ NERMINA ● SOFTIĆ EMINA I PORODICA ● SREDNJA ŠKOLA ZA SAOBRAĆAJ-SARAJEVO ● ANONIMNI DONATOR


2022. godina

Rošić Edina ● Delibašić Beadisa ● Karić Kamran ● Brčaninović Nermina ● Sedić Fatima ● Advokat Alić Emira ● Alić Emina ● Pecar Merima ● Rijaset Islamske zajednice u BiH ● Studentski centar Islamske zajednice


2023. godina

EDINA ROŠIĆ ● ADVOKAT EMIRA ALIĆ ● IBRO KARČIĆ ● FATIMA SEDIĆ ● DELIBAŠIĆ BEADISA