KO SMO MI?

Udruženje oboljelih od bulozne epidermolize „DEBRA“ u Bosni i Hercegovini osnovano je 2008. godine sa sjedištem u Sarajevu po uzoru na druge svjetske organizacije oboljelih od bulozne epidermolize sa ciljem međusobnog povezivanja i organizovanja pomoći i podrške oboljelim i njihovim roditeljima.

NAMJENSKI DIZAJNIRAN TRODIJELNI ROLLUP KOJI JE KORIŠTEN ZA PREZENTACIJE; DIZAJNERICA: EMIRA ŽERIĆ

Društvo bez predrasuda u kojem je unaprijeđena kvaliteta života oboljelih od rijetkih bolesti.

DEBRA provodi aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje sistema zdravstvene i socijalne zaštite, razvoja međusektorske saradnje i zagovaranja i lobiranja prava oboljelih od rijetkih bolesti. Organizacija svoj rad zasniva na humanosti, socijalnoj osjetljivosti, entuzijazmu, ravnopravnosti, saradnji i inovacijama.

Međusobno povezivanje i organiziranje pomoći oboljelima od bulozne epidermolize. Edukacija porodica, te edukacija liječnika specijalista, bolja socijalizacija oboljelih od EB

Humanost – Udruženje DEBRA se bavi zaštitom i promicanjem prava jedne od najranjivijih društvenih skupina i ne promiče osobne interese vlastitih članova.

Socijalna osjetljivost – Prepoznavanje potreba i odgovaranje na iste socijalno osjetljive skupine u društvu.

Entuzijazam – DEBRA, vodeći se predanošću i motivacijom stručnog tima, razvija kvalitetnu medicinsku zaštitu oboljelima od rijetkih bolesti.

Ravnopravnost – Organizacija putem svojih aktivnosti otvara mogućnosti za ravnopravno sudjelovanje osobama oboljelim od rijetkih bolesti u svim aspektima života.

Saradnja i inovacija – DEBRA ulaganjem u međusektorsku saradnju i primjenom inovativnih pristupa u svom radu doprinosi ispunjavanju svojih ciljeva.

  • međusobno povezivanje oboljelih i njihovih porodica radi razmjene iskustva,
  • edukacija oboljelih i njihovih porodica te informiranje o dostignućima u svakodnevnoj njezi i mogućnostima simptomatskog liječenja,
  • uzročno liječenje za sada nije moguće jer lijeka nema, pa se svakodnevnom primjerenom njegom i povremenim hirurškim zahvatima nastoji omogućiti kvalitetniji život oboljelima,
  • pomoć pri snabdijevanju materijalima za svakodnevnu njegu, vitaminima i mineralima te energetskim pripravcima koji nadopunjuju bolešću uzrokovanu nedovoljnu prehranu,
  • osposobljavanje ekspertnog tima za praćenje oboljelih,
  • organizovanje liječenja u zemlji i inozemstvu,
  • prikupljanje novčanih i materijalnih sredstava za rad društva i pomoć oboljelima.

TIM STRUČNJAKA SA KOJIMA SARAĐUJEMO

prof.doc.dr. Alendar Faruk

dr. Elvedina Kominlija-Smajić

prof.dr.sci. Reuf Karabeg

dr. Selma Arslanagić

dr. Nevzeta Hadžimehmedović-Kahriman