„JP BH POŠTA“ – DRUŠTVENO ODGOVORNA KOMPANIJA

06.12.2018. godine u prostorijama JP BH POŠTA d. o. o. Sarajevo održana je svečana promocija prigodne poštanske marke i FDC koverte sa mo4vom Udruženja oboljelih od bulozne epidermolize „Debra BiH“. Odštampana je dječija poštanska marka u 10.000 primjeraka nominalne vrijednos4 0,90 KM, a koverat u 150 primjeraka nominalne vrijednos4 2,00 KM. Dizajnerica likovnog rješenja je gosp. Emira Žerić koja je namijenjeni iznos za dizajn poklonila Udruženju Debra BiH na čemu joj se Udruženje i njeni članovi mnogo zahvaljuju.Mirsad Mujić, generalni direktor BH POŠTA, je srdačno primio Predsjednicu Udruženja, Senaidu Gerin, tejoj uručio prvi printani primjerak poštanske marke, kao i zahvalnice Udruženju Debra i autorici marke Emiri Žerić.

Činom štampanja i stavljanja u promet poštanskih markica šira javnost u Bosni i Hercegovini, kao i izvan nje, će bi4 upoznata sa postojanjem Udruženja Debra i oboljelih od bulozne epidermolize. JP BH POŠTA na čelu sa generalnim direktorom Mirsadom Mujićem je pokazalo da predstavlja društveno odgovornu organizaciju koja vodi brigu o zapostavljenim kategorijama društva i njihovim potrebama. Udruženje Debra i njeni članovi se zahvaljuju organizaciji BH POŠTA, kao i svim uposlenim, koji su omogućili ovako veliku promociju Udruženja i njenih članova

Share this story!