MEĐUNARODNI KONGRES BULOZNE EPIDERMOLIZE U ZAGREBU

Mjesec septembar 2016. je obilježio Međunarodni kongres bulozne epidermolize u organizaciji Udruženja DEBRA Hrvatska, koji se održao u periodu od 23-25. Septembra 2016. u Zagrebu. Naučnici, doktori, predstavnici farmaceutske industrije, udruženja pacijenata, te sami pacijenti okupili su se na jednom mjestu, što je garantiralo razmjenu iskustava, uključivanje pacijenata u donošenje odluka, prvenstveno vezano za istraživanja i terapije, te ono najvažnije, stavljanje pacijenata u središte pozornosti.

Ovo je prvi put da se DEBRA međunarodni kongres održava u Hrvatskoj, a Udruženje DEBRA Hrvatska dugogodišnji je član DEBRE International i 2016. godine obilježava 20 godina rada. Pored presjednice Udruženja Debra BiH, presjednice Upravnog odbora Udruženja i sekretara, Kongresu je prisustvovao i Mirza Kahriman koji je na Kongresu prezentirao temu pod nazivom „PRILAGODBA NA BOLEST“. Samo izlaganje i prezentacija privukla je veliku pažnju prisutnih.

Share this story!