Udruženje Debra kao jedino aktivno udruženje u BiH 2009. Godine obilježava Dan rijetkih bolesti ispred sarajevske Katedrale sa članovima i prijateljima udruženja. Postavljen informativno-promotivni pult sa mnoštvom letaka i ručno izrađenim leptirićima koji su se dijelili najmlađim građanima.

Share this story!