PROMOCIJA SLIKOVNICE „DJEČAK LEPTIR“

U Centru za kulturu i edukaciju Safet Zajko u Sarajevu je 09.09.2022. godine održana promocija slikovnice Dječak leptir. Promociju su svojim prisustvom uvećale brojne zvanice i prijatelji Debre Bosna i Hercegovina.

Na promociji su izlagali: prof. dr. Mirzana Pašić – Kodrić, recenzent slikovnice, mr. Sabrija Mehmedović, promotor i autor slikovnice mr. Kemal Obad.

Profesorica Mirzana Pašić – Kodrić se najprije osvrnula na dizajn i ilustracije koje su korištene za slikovnicu, te iskazala pohvalu ilustratoru i osobama koje su radile na grafičkom dizajnu slikovnice. Zatim se osvrnula na književno-teorijski smisao slikovnice, naglašavajući je ova slikovnica izrazito savremena, te savremeno progovara o razumijevanju „razlike“. „Prihvatanje razlike je ključ za zdravu individuu i polazna tačka za zdravo društvo,“- kazala je prof. Kodrić, „a dječaci leptiri su jedna prelijepa priča o razlici“. Naglasila je da je slikovnica izrazito empatijska, uz prijedlog da se slikovnica koristi u nastavi, da je čitaju nastavnici i učenici, a sve s ciljem upoznavanja razlika među nama.
Mr. Sabrija Mehmedović, pedagog u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji, je akcenat stavila na važnost razvijanja empatije u formativnom periodu djeteta. Kroz primjer učenika Prve bošnjačke gimnazije i njihovog školskog projekta kroz koji su se upoznavali sa rijetkim bolestima, a i sa buloznom epidermolizom, je ukazala da se na taj način može razvijati empatija. Istaknula je da je naša dužnost da potičemo mlade da vjeruju u sebe, a s druge strane da prihvataju i potiču samopuzdanje i da daju podršku onima oko sebe.
Mr. Kemal Obad je u svom izlaganju predstavio način kako je nastala slikovnica naglašavajući da je svaki lik koji se spominje u slikovnici pojedinačno proživio, utkao osjećanja svakog pojedinačno, a kao proizvod svih osjećanja i situacija u kojima su se učesnici našli, nastala je slikovnica Dječak leptir. U završnom dijelu svoga izlaganja je predstavio elektronsko izdanje slikovnice koje je postavljeno na platformi Amber, a čiji je krajnji cilj humanitarnog karaktera.

U realiziranju promocije veliki doprinos je dala moderatorica promocije, mr. Šahsena Đulović, a izvedbom muzičkih numera od strane Enesa Ukića je upotpunjena svečana atmosfera.

U završnom dijelu promocije, Predsjednica Udruženja je uručila zahvalnice organizacijama i pojednicima koji kontinuirano pomažu rad i djelovanje Udruženja.

POGLEDAJTE GALERIJU SA PROMOCIJE:

Share this story!