PROMOCIJA ZDRAVLJA U ZAJEDNICI

Udruženje Debra je 28.12.2016. godine u saradnji sa udruženjem studenata medicine BiH BoHeMSA organiziralo mjerenje šećera i krvnog pritiska u Centru za zdravo starenje u okviru projekta “Promocija zdravlja u zajednici“ na području Općine Centar.

Cilj projekta-Podrška zajednici u postizanju vrednovanja zdravlja kao značajne zdravstvene i socioekonomske kategorije.

Share this story!