PROVEDBA PROJEKTA „DJECA LEPTIRI TREBAJU ZAVOJE 2017.“

U toku mjeseca decembra 2017. godine, Udruženje Debra je provelo projekt „Djeca leptiri trebaju zavoje 2017.“. Projekt je odobren od strane Ministarstva zdravstva FBiH po raspodjeli sredstava Lutrije BiH. Projektom su obuhvaćeni oboljeli od bulozne epidermolize iz Federacije BiH, za ukupno osam oboljelih. Predviđena sredstva projektom su odobrena u cjelokupnom iznosu od 29.963,20 KM. Sva dobijena sredstva su realizirana za kupovinu neophodnog zavojnog materijala i krema za oboljele od bulozne epidermolize kako je i planirano projektom. Nabavka i podjela zavojnog materijala je provedena uspješno. Napominjemo da su oboljeli iz Federacije dali svoju saglasnost, kao čin humanog odnosa prema ostalim oboljelim, da se 20% dobijenih sredstava namijenjenih njima raspodijeli na oboljele članove iz Republike Srpske.

Projekt je proveden u rekordnom vremenu, obzirom da su sredstva postala operativna 01.12.2017. godine, a realiziran je u potpunosti do 29.12.2017.

Zahvaljujemo se Ministarstvu zdravstva FBiH koje je uvidjelo potrebu za realizacijom jednog ovakvog projekta.

U okviru realiziranja ovog projekta, realizirana su i sredstva donirana od strane Raiffeisen Bank d.d. u ukupnom iznosu od 1.500,00 KM za koje je kupljen zavojni materijal za oboljele. Zahvaljujemo Raiffeisen Bank d.d. na doniranim sredstvima.

Također se zahvaljujemo radnom osoblju i direktoru Italgroup d.d. koji su pokazali svoju ažurnost, odgovornost, brzinu i efikasnost u radu, kao i humanost donirajući dio zavojnog materijala, kao i dio finansijskih sredstava kojima potpomažu funkcioniranje i rad Udruženja.

Share this story!