Drugi simpozijum “Operacije šaka pacijenata oboljelih od bulozne epidermolize”

Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju u saradnji sa udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, Internacionalnom Debrom Hrvatske i Klinikom za anesteziju i reanimaciju je organizirala drugi edukacioni ciklus za operacije šaka pacijenata oboljelih od bulozne epidermolize kao i „Drugi jednodnevni simpozij” na istu temu.

Prvog dana Simpozija, 02.12.2014. godine, organiziran je praktični dio u kojem su urađena 4 operativna zahvata. Uvaženi gost prim. dr. sc. Antun Kljenak iz Zagreba, sa višegodišnjim iskustvom u hirurškom tretmanu šaka kod djece sa buloznom epidermolizom (EB), je izveo četiri operativna zahvata na četiri pacijenta u saradnji sa ljekarima Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Uporedo su prenešena znanja i vještine vođenja anestezije između anesteziologa iz Zagreba, koji su specijalizirani za rad sa oboljelim od bulozne epidermolize, i anesteziologa UKCS-a.

Drugog dana simpozija 03.12.2014. je održan „Drugi jednodnevni simpozij” na temu „Djeca oboljela od bulozne epidermolize – Novi pristupi u operativnim zahvatima šaka, komplikacije vezane za anesteziju oboljelih kao i novi pristupi u liječenju rana oboljelih od bulozne epidermolize”. Uvodničar i moderator je bio Prof.dr. Reuf Karabeg, a teme predavanja su sljedeće:

Dr. Nevzeta Kahriman – Rad Debre BiH u periodu od osnivanja do danas.
Mr.sc.dr. Mirsad Babić – Komplikacije kod oboljelih od EB, kontrakture šaka, stenoza jednjaka i etiologija hroničnih rana kod oboljelih
Prim.dr.sc. Antun Kljenak – Novi pristup operacijama šaka oboljelih od EB
Prim.dr.sc. Maja Karaman-Ilić – Uvod u anesteziju i komplikacije kod oboljelih od EB
Predstavnici ItalGroup – Novi pristup u tretmanu hroničnih rana (silikonske obloge)
Također, isti dan, na jednom pacijentu je urađena dilatacija jednjaka u saradnji sa dr.sc. Srđanom Gornjakovićem i Klinikom za gastroenterohepatologiju.

Share this story!