Operirana djeca oboljela od bulozne epidermolize

Klinika za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju UKCS u saradnji sa Udruženjem oboljelih od bulozne epidermolize „Debra” BiH, i Klinikom za anesteziju i reanimaciju nastavlja uspješnu saradnju sa prim. dr. sc. Antunom Kljenakom iz Zagreba, hirurgom sa višegodišnjim iskustvom u hirurškom tretmanu šaka kod djece sa buloznom epidermolizom.

Nakon Simpozija na temu „Djeca oboljela od bulozne epidermolize”, održenog prije mjesec dana na kojem su se izvela četiri uspješna operativna zahvata, razmijenila hirurška i anesteziološka znanja, operativni tim sa Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju zajedno sa anesteziolozima nastavio je primjenjivati stečena znanja.

Prim.dr.sc. Antun Kljenak zajedno sa dr. Nevzetom Kahriman predstavnicom Debre BiH ponovo su gosti Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju. Oni će sa mr. dr. Selmom Arslanagić, mr. dr Adnanom Zećom, dr. Elvedinom Kominlija – Smajić, anesteziologom i timom sestara i tehničara obaviti četiri operacije, jednu u opštoj anesteziji, a tri previjanja u lokalnoj anesteziji.

Iako je bulozna epidermoliza rijetka bolest, u Bosni i Hercegovini ima 20 registrovanih pacijenta, važno je da sada imamo tim ljekara koji će se baviti ovim pacijentima jer je njihovo dosadašnje liječenje zahtijevalo odlazak u inostranstvo te izlaganje dodatnim troškovima i traumama u liječenju.

„Bulozna epidermoliza ili djeca leptiri je sistemsko i kožno oboljenje koje sa sobom nosi niz anomalija funkcionalnog tipa u smislu nedostaka prstiju, šaka i stopala koji nastaju traumatskim oštećenjem. U osnovi je nedostatak gradivnog proteina koji gradi kožu i uslijed toga dolazi do deformacija. Funkcionalnost oboljele djece je vrlo ograničena zbog osnovne bolesti.

Liječenje hirurškim zahvatom se radi u smislu divizija, razdvajanja prstiju šaka i stopala. Oboljeli imaju zametne dijelove kostiju, ali istovremeno nedostatan kožni pokrivač. Pacijenti sa ovim oboljenjem su pojačano skloni traumi jer i pri minimalnim, svakodnevnim aktivnostima dolazi do oštećenja kože. Imamo tim naših ljekara, mr. dr. Adnan Zećo, dr. Elvedina Kominlija – Smajić i mr. dr. Selma Arslanagić koji je uložio značajan napor i nastavio liječenje i previjanja samostalno i u kontinuitetu nakon odlaska prim. dr. Kljenaka. Liječenje bulozne epidermolize zahtijeva timski rad i multitdisciplinarni pristup i mi se trudimo, i na dobrom smo putu da ubuduće samostalno obavljamo liječenje ove teške bolesti.” Kazala je mr. dr. Selma Arslanagić sa Klinike za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju UKCS.

„Treći put sam u Sarajevu, u Kliničkome centru Univerziteta Sarajevo, zadovoljan sam sa dosadašnjom suradnjom i nadam se da ćemo uspješno privesti kraju ovaj zahtjevni projekt po svim pravilima kao što smo radili do sada. U budućnosti će kolege iz Sarajevabiti samostalniji u izvođenju tih operacija, a ja ću, naravno uvijek biti tu za konsultacije.” kazao je prim.dr.sc. Antun Kljenak.

U operativnom timu su pored nabrojanih ljekara bili i Lejla Čerkez, instrumentarka, Meho Musić, instrumentar, Adnan Sarvan, anestetičar i Kemal Karić, tehničar.

http://www.kcus.ba/operirana-djeca-oboljela-od-bulozne-epidermolize#1

Share this story!