Posjeta Crvenom križu FBIH

Predsjednica Udruženja je 24.05.2017. posjetila Crveni križ FBiH. Tom prilikom je izrazila svoje lično zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom Udruženja Debra sa Crvenim križom FBiH i pomoći koju je ova institucija sa svojim zaposlenim na čelu sa gospodinom Namikom Hodžićem pružila Udruženju. Pomoć se ogledala prvenstveno u uvozu neophodnog zavojnog materijala za članove Udruženja, a koje je prikupila humanitarna organizacija iz Španije, Medicaments Solidaris.

Gosp. Namik Hodžić je, također, izrazio pozitivno iskustvo u radu sa našim udruženjem. Povod ove zvanične posjete je bio i uručivanje zaslužene Zahvalnice Udruženja Crvenom križu FBiH.

Share this story!