Zahvalnica kolektivu OŠ „Aleksa Šantić“

Predsjednica Udruženja, Senaida Gerin, 09.06.2017. godine uručila je zahvalnicu kolektivu OŠ „Aleksa Šantić“ na čelu sa direktorom, Muamerom Tinjak. U kratkom obraćanju kolektivu, Predsjednica se kolektivu obratila u dva svojstva: kao predsjednica Udruženja Debra i kao član istog kolektiva. Kao Predsjednica udruženja iskazala je veliku zahvalnost Djece leptira koja ovim humanim činom znaju da nisu sama i zaboravljena.

Kao član koletiva OŠ „Aleksa Šantić“ naglasila je činjenicu da svi članovi ovog kolektiva posjeduju najbitnije ljudske osobine: LJUDSKOSTI, HUMANOSTI i SAOSJEĆANJA za druge i drugačije. Ovim osobinama čitav kolektiv pokazuje da ima nade za ovu našu napaćenu državu, kao i mogućnost njenog ostanka i opstanka, jer svojim ličnim primjerom odgajaju „zdrave“ buduće generacije koje će znati cijeniti čovjeka kao ljudsko biće. Predsjednica je naglasila da je ponosna što je dio jednog takvog kolektiva.

Share this story!